Yönetim

Sahibi
Zeynel Karacagil

Kurucular
Zeynel Karacagil
Efecan Anaz

Yayın Yönetmeni

Yayın Yönetmen Yardımcıları

Yabancı Dil Danışmanı

Yazı İşleri Müdürü

Yayın Kurulu

Halkla İlişkiler

Düzelti

Sorumlu Müdürimpotenciastop.pt>